Tel: 30-9460-123, 88-573-830 Fax: 88-573-831 fopumix@gmail.com

BETONRÓL

   A betonhoz nagyon hasonló keverék alkalmazását már a rómaiak is ismerték. Használatát az újkori építészetben a XIX. században kezdték, de gyors fejlődése, alkalmazásának kiterjesztése a XX. századra tehető. Teherhordó térformáló lehető-ségei a vasbeton építészetben teljesedtek ki. Sokoldalúan használható építőanyag. Megfelelő keverék-összetétel kiválasztása esetén az alapozástól a teherhordó szer-kezetek kialakításán át a kitöltő-hőszigetelő funkción át (összetétel függvényében) felhasználható.
Napjainkban is folyamatosan fejlődik a folyamatos kutatások eredményeként. Sokat változott a felhasználhatóság és alkalmazhatóság különböző vegyszerek ada-golásával. Az igények szerint szabályozható a kötés ideje, eltarthatósága, képlé-kenysége, fagyállósága, vízzárósága.
A keverékek mellett jelentősen fejlődött a szállítási, bedolgozási technológia is. Az építéshelyi betonkészítés háttérbe szorult. Nem kell helyet biztosítani kavics-depónak, cementraktárnak, mert korszerű keverő felépítményű járművekkel (mixerkocsik) a munkahelyre juttatható a kész keverék. Magasabb épületek esetén nincs szükség építőanyag felvonóra, vagy darura a beton zsaluba juttatásához, mert nagy teljesítményű betonszivattyúval pontosan adagolhatóan a felhasználás helyére tudjuk juttatni a kész betont.
Ha jó minőségű szerkezetet szeretnénk készíteni, akkor fokozott gondot kell fordítani a betonfogadásra, átvételre, a munkaterület előkészítésére.(zsaluzat takarí-tása, benedvesítése, állékonyságának ellenőrzése) Gondoskodni kell a kész szerke-zet túlzott felmelegedés vagy lehűlés elleni védelméről. Meg kell akadályozni a szer-kezet gyors vízvesztését. Ha mindezeknek eleget tettünk az előkevert betonokkal a megfelelő eredményt fogjuk elérni.

SZOLGÁLTATÁSAINK

 Társaságunk a transzportbeton profi előállításán túl biztosítja a teljes gépláncot a kivitelezéshez. Szállítóeszközeink, betonszivattyúink széles választéka a legkülönb munkafeltételeknek is képesek megfelelni. 24-28-32-42 m gémhosszúságú szi-vattyúink a ma előforduló épület magasságokat elérik. Csőtelepítéssel ennél maga-sabb létesítmények kivitelezése is megvalósítható.
Szükség esetén a bedolgozáshoz segédeszközt (vibrátorok) is kölcsönzünk.
Munkahelyi mintavételben, az elkészült próbakockák ellenőrzésében segítsé-get nyújtunk. Próbakocka törőgépünk megrendelőinknek is rendelkezésére áll.
A legmegfelelőbb betonminőség, keverék összeállítás kiválasztásában tapasztalt szakembereink nyújtanak segítséget megrendelőinknek.
Tanácsokkal látjuk el a „kezdő” építkezőket. Elmondjuk, hogyan lehet elkerülni a kivitelezés során gyakran előforduló hibákat.
Felkészült személyzettel, kiváló minőségű, méltányos árú szlgáltatásokkal ál-lunk megrendelőink rendelkezésére.